Kamis, 01 Maret 2012

Puisi H.B. Sondakh

Puisi
karya H.B. Sondakh
Pahlawan Pendidikan

Aku, terpanggil melihat keterbelakangan
Pendidikan anak bangsa yang sangat memprihatinkan
Dengan memperhatikan tema pendidikan
“Membangun manusia seutuhnya.”
Dengan pengetahuan yang kumiliki
Aku maju berjuang membangkitkan semangat anak bangsa
Dengan bekal ilmu yang kumiliki
Aku memberi diri dan jiwa ragaku
Untuk membekali anak bangsaku
Dengan bekal pendidikan, ilmu pendidikan
Serta budi pekerti dan moral yang tinggi
Dengan susah paya aku berhadapan
Dengan anak-anak bangsa
Walaupun menghadapi banyak tantangan dan kendala
Dari dalam maupun luar pendidikan
Itulah romantika seorang naradidik
Dalam ketulusan dan keikhlasan
Dengan tidak membuang waktu yang dianugrahkan pencipta
Berkat ketulusan dan keikhlasan sebagara naradidik
Aku dapat menciptakan anak-anak bangsa
Berprestasi, maju dan berguna di tengah bangsa dan negara
Walaupun seorang naradidik anak bangsa
Hanya dijuluki “pahlawan tanpa tanda jasa”
“Dari dalam gelap terbitlah terang!”
Kata seorang puteri bangsaku
Prihatin martabad bangsaku
Diinjak-injak dan dilecehkan kaum penjajah.

Karya dari
H.B. Sondakh
NPV.18.014.910

Tidak ada komentar: